speaker-photo

Rumeysa DURGUN

Rehber

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi ABD son sınıf öğrencisidir. Tüm etkinlikler süresince katılım sağlayacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

06.09.2022 2. Gün

Diskalkulinin Nedenleri ve eş zamanlı görülen yetersizlik durumları

Diskalkulinin nedenleri ve diskalkulinin farklı yetersizlik durumları ile ilişkisi açıklanacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

07.09.2022 3. Gün

Diskalkuliye sahip çocuklarda kaygı ve giderilmesine yönelik stratejiler

Diskalkulik çocuklar yüksek matematik kaygısına sahiptirler. Etkinlikte bu durum ele alınacak ve kaygının giderilmesine yönelik stratejiler anlatılacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

08.09.2022 4. Gün

Etkinliklerle sayma öğretimi

Sayı saymada diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, sayı ve sayma öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

10.09.2022 6. Gün

Etkinliklerle Bölme İşlemi Öğretimi

Bölme işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, bölme işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

11.09.2022 7. Gün

Ebeveyn katılımı ve önemi

Diskalkulik çocuklara matematik öğretiminde ebeveyn katılımının önemi üzerinde durulacaktır.