speaker-photo

Prof. Dr. Sinan OLKUN

Eğitmen, Ankara Üni. (E. Öğrt. Üyesi)

Lisans eğitimini 1985 yılında Marmara Üniversitesi, Teknik eğitim Fakültesi Makina Eğitimi alanında tamamladı. Yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümünde 1995 yılında, doktora derecesini ise 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri, Arizona Eyalet Üniversitesi’nden İlköğretimde Matematik Eğitimi alanında aldı. 1999-2004 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne geçiş yaptı. Aynı fakültede ilköğretim bölümü başkanlığı ve sınıf öğretmenliği anabilim dalı başkanlığı yaptı. Aynı zamanda sınıf öğretmenliği lisans, matematik eğitimi yüksek lisans ve matematik eğitimi doktora programlarının koordinatörlüğünü yaptı. 2014-2018 yılları arasında TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyeliği, bölüm başkanlığı ve dekanlık yaptı. İlköğretimde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte, aynı zamanda araştırmalar yapmaktadır. Matematik öğrenme güçlükleri, sayı hissi ve geliştirilmesi, çocukta matematiksel düşünmenin gelişimi, geometrik düşünmenin gelişimi, oyunla matematiksel temel becerileri geliştirme konuları üzerine çalışmaktadır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

07.09.2022 3. Gün

Sayı hissi ve bileşenleri

Diskalkulik çocuklar sayı hissi yetersizliğine sahiptirler. Bu etkinlikle sayı hissi ve bileşenleri detaylı olarak açıklanacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

08.09.2022 4. Gün

Sayı hissinin etkinlikler ve oyunlarla geliştirilmesi

Sahibingo, Tremino gibi oyunların kullanımı ile sayı hissinin geliştirilmesine yönelik oyun ve etkinlik örneklerine yer verilecektir.