speaker-photo

Ömer FARUK YILDIZ

Rehber

MEB’e bağlı resmi bir ortaokulda matematik öğretmeni olarak çalışmaktadır. Tüm etkinlikler süresince katılım sağlayacaktır.

11:00-11:40

05.09.2022 1.Gün

Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi’nin katılımcılar tarafından doldurulması (Ön-test Uygulaması)

Katılımcılara Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi uygulanarak diskalkuliye ilişkin bilgi düzeylerini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40

06.09.2022 2. Gün

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40

08.09.2022 4. Gün

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

09.09.2022 5. Gün

Etkinliklerle çıkarma işlemi öğretimi

Çıkarma işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, çıkarma işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

10.09.2022 6. Gün

Örnek uygulamalarla diskalkuliye sahip çocuklara bilgisayar destekli müdahale

Calcularis, MentalUP uygulamaları
GeoGebra uygulamaları ve Özel Animasyonlu PowerPoint Sunuları

16:00-16:40

12.09.2022 8. Gün

Katılımcılara Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi’nin uygulanması (Son-test Uygulaması)

Katılımcılara Diskalkui Bilgi Düzeyi Testi uygulanarak etkinliklerden elde ettikleri faydaları ortaya koymak amaçlanmaktadır.