speaker-photo

Öğr. Gör. Yavuz Erdem AKKUŞÇİ

Eğitmen, Muş Alparslan Üni.

Lisans eğitimini Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalında, yüksek lisans eğitimini Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamıştır ve yine aynı anabilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir. Erken dönem çocuklarında diskalkuli tanısı ve diskalkuliye müdahale konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Önerilen proje kapsamında öğretmen adaylarına diskalkulik çocuklara çıkarma işlemi öğretiminde kullanılacak olan etkinlikler konusunda katkı sağlanması planlanmaktadır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

09.09.2022 5. Gün

Etkinliklerle çıkarma işlemi öğretimi

Çıkarma işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, çıkarma işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.