speaker-photo

Öğr. Gör. İhsan SÖYLEMEZ

Eğitmen, Muş Alparslan Üni.

Lisans eğitimini Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalında tamamlamıştır. Doktora eğitimine Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında devam etmektedir. Diskalkuli ve diskalkuli riski olan çocuklarda matematik kaygısını gidermeye yönelik etkinlik ve öğretim yöntemleri konularında çalışmalarını sürdürmektedir. Önerilen proje kapsamında öğretmen adaylarına diskalkulik çocuklara toplama işlemi öğretiminde kullanılacak olan etkinlikler konusunda katkı sağlanması planlanmaktadır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

09.09.2022 5. Gün

Etkinliklerle toplama işlemi öğretimi

Toplama işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, toplama işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.