speaker-photo

Edanur GÜVEN

Rehber

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi ABD son sınıf öğrencisidir. Tüm etkinlikler süresince katılım sağlayacaktır.

14:00-14:40

05.09.2022 1.Gün

Çalışma gruplarının oluşturulması

Gerçekleştirilecek etkinlik ve görevlerde işbirlikli çalışmalar için katılımcılardan 5 kişilik 6 grup oluşturmaları istenecektir.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

06.09.2022 2. Gün

Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Tutarsızlık Modeli ve Uygulanması

Diskalkuli tanılama yöntemlerinden tutarsızlık modelinin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ele alınacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

08.09.2022 4. Gün

Etkinliklerle basamak değeri öğretimi

Basamak değerinin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, basamak değeri öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

09.09.2022 5. Gün

Etkinliklerle Çarpma İşlemi Öğretimi

Çarpma işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, çarpma işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

11.09.2022 7. Gün

Örnek uygulamalarla performans değerlendirmede araçlar ve temel ilkeler

Diskalkulik çocukların nasıl değerlendirileceği örnek etkinlikler üzerinden anlatılacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

11.09.2022 7. Gün

Bireysel eğitim programı, bireysel öğretim programı ve ders planı hazırlama

Diskalkulik çocuklara yönelik BEP ve BÖP’ün nasıl hazırlanacağı örnekleriyle anlatılacaktır.