speaker-photo

Dr. Fuat ELKONCA

Eğitmen, Muş Alparslan Üni.

Proje eğitmeni Dr. Öğr. Üyesi Fuat ELKONCA, lisans eğitimini 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Matematik bölümünde tamamlamış ve 2007 ile 2011 arasında çeşitli kurumlarda Matematik öğretmenliği yapmıştır. 2011’de Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bilim dalında yüksek lisans eğitimine başlamış ve 2013’te yüksek lisans eğitimini bitirmiştir. 2014 yılında Gazi Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme bilim dalında doktora eğitimine başlamış ve 2020 yılında mezun olmuştur. 2011 yılında Araştırma Görevlisi olarak atandığı Muş Alparslan Üniversitesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalındaki görevine şu an Dr. Öğr. Üyesi olarak devam etmektedir. ELKONCA, genel olarak Eğitsel Veri Madenciliği ile ilgili çalışmalar yürütmekte ve bunlara ek olarak Madde Tepki Kuramı, Klasik Test Kuramı ve Çok değişkenli istatistik ile ilgili çalışmalar yapmaktadır. Ölçme ve Değerlendirme alanın yanında disiplinler arası çalışmalarla ilgilenmekte ve özellikle matematik öğrenme güçlüğü, okul öncesi eğitimi, çocuk gelişimi ve özel eğitim alanında ortak çalışmalar yürütmektedir.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

11.09.2022 7. Gün

Örnek uygulamalarla performans değerlendirmede araçlar ve temel ilkeler

Diskalkulik çocukların nasıl değerlendirileceği örnek etkinlikler üzerinden anlatılacaktır.