speaker-photo

Dr. Fatma CUMHUR

Eğitmen, Muş Alparslan Üni.

Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Matematik Bölümü Anabilim Dalında, yüksek lisans ve doktora eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2017 yılından beri atandığı Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dalında Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Matematik eğitiminde öğretmen yetiştirme, problem çözme, soru sorma ve diskalkuli gibi konularda çalışmaları bulunmakta ve bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Önerilen proje kapsamında ‘etkinliklerle çarpma işleminin öğretimi’ eğitimi ile projeye katkı sağlayacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

09.09.2022 5. Gün

Etkinliklerle Çarpma İşlemi Öğretimi

Çarpma işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, çarpma işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.