speaker-photo

Dr. Emir Feridun

Proje Uzmanı, Muş Alparslan Üni.

Lisans eğitimini 2012 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda tamamladı. Yüksek Lisans derecesini 2015 yılında Fırat Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndan, Doktora derecesini ise 2019 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndan almıştır. Halen Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi ve Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı başkanı olarak görev yapmaktadır. Diskalkulik bireylere matematik öğretiminde ebeveyn katılımı ve diskalkulik bireyler için ev içi uygulama önerileri üzerine kitap ve makale çalışmalarının yanı sıra özgün ve çeviri kitap bölümü çalışmaları bulunmaktadır. Önerilen proje kapsamında Diskalkulik çocukların öğrenme sürecine ebeveyn katılımı ve önemi konusunda öğretmen adaylarına eğitim verecektir. Ayrıca mevcut proje kapsamında projenin yazılmasından etkinliklerin hazırlanmasına, projenin yürütülmesinden ölçme-değerlendirme faaliyetlerine, projede toplanan verilerin analiz edilmesinden yayına dönüştürülmesi gibi birçok alanda katkı sağlayacaktır.

12:00-12:40

05.09.2022 1.Gün

Müzikli İsim Balonları ile tanışma

Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.

16:00-16:40 / 17:00-17:40

07.09.2022 3. Gün

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

11.09.2022 7. Gün

Ebeveyn katılımı ve önemi

Diskalkulik çocuklara matematik öğretiminde ebeveyn katılımının önemi üzerinde durulacaktır.