speaker-photo

Dr. Ebru KORKMAZ

Eğitmen, Muş Alparslan Üni.

Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümünde, yüksek lisansını Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde ve doktora eğitimini ise İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2018 yılında atandığı Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalında Dr. Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Gerçekçi matematik eğitimi, Geogebra, matematik eğitiminde dijital oyunlar, matematik eğitiminde uzaktan eğitim sürecinde yaşanan zorluklar, diskalkulik çocuklara sayma öğretimi, diskalkuli risk gruplarında saat okuma becerileri ile matematik eğitimi ve öğretimi konularında çalışmaları bulunmakta olup bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Önerilen proje kapsamında etkinliklerle sayma öğretimine yönelik çalışmalar ile projeye katkı sağlanması hedeflenmektedir.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

08.09.2022 4. Gün

Etkinliklerle sayma öğretimi

Sayı saymada diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, sayı ve sayma öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.