speaker-photo

Dr. Ali Fuad YASUL

Proje Uzmanı, Muş Alparslan Üni.

Lisans eğitimini 2008 yılında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı’nda tamamladı. Yüksek Lisans derecesini 2014 yılında İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndan, Doktora derecesini ise 2019 yılında Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndan almıştır. Halen Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Diskalkuliye sahip çocuklar için parmakla sayma stratejileri ve matematik kaygısı üzerine makale çalışmalarının yanı sıra özgün ve çeviri kitap bölümü çalışmaları bulunmaktadır. Önerilen proje kapsamında diskalkuliye sahip çocuklarda kaygı ve giderilmesine yönelik stratejiler konusunda öğretmen adaylarına eğitim verecektir. Ayrıca mevcut proje kapsamında projenin yazılmasından etkinliklerin hazırlanmasına, projenin yürütülmesinden ölçme-değerlendirme faaliyetlerine, projede toplanan verilerin analiz edilmesinden yayına dönüştürülmesi gibi birçok alanda katkı sağlayacaktır.

11:00-11:40

05.09.2022 1.Gün

Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi’nin katılımcılar tarafından doldurulması (Ön-test Uygulaması)

Katılımcılara Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi uygulanarak diskalkuliye ilişkin bilgi düzeylerini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

07.09.2022 3. Gün

Diskalkuliye sahip çocuklarda kaygı ve giderilmesine yönelik stratejiler

Diskalkulik çocuklar yüksek matematik kaygısına sahiptirler. Etkinlikte bu durum ele alınacak ve kaygının giderilmesine yönelik stratejiler anlatılacaktır.

16:00-16:40

12.09.2022 8. Gün

Katılımcılara Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi’nin uygulanması (Son-test Uygulaması)

Katılımcılara Diskalkui Bilgi Düzeyi Testi uygulanarak etkinliklerden elde ettikleri faydaları ortaya koymak amaçlanmaktadır.