speaker-photo

Dr. Ahmet AYKAN

Eğitmen, Muş Alparslan Üni.

Lisans eğitimini Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında, yüksek lisansını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında ve doktora eğitimini ise Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2000-2010 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde sınıf öğretmenliği görevi yapan Aykan, 2011 yılından itibaren görev yapmaya başladığı Muş Alparslan Üniversitesi’nde şu anda Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında öğretim üyesi olarak devam etmektedir. Diskalkulik çocuklar için bireysel eğitim ve öğretim programı tasarlama konusunda çalışmaları bulunmakta ve bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Önerilen proje kapsamında diskalkulik çocuklar için bireysel eğitim ve öğretim programı tasarlama konusunda katkı sağlayacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

11.09.2022 7. Gün

Bireysel eğitim programı, bireysel öğretim programı ve ders planı hazırlama

Diskalkulik çocuklara yönelik BEP ve BÖP’ün nasıl hazırlanacağı örnekleriyle anlatılacaktır.