speaker-photo

Dr. Adem DOĞAN

Eğitmen, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni.

Lisans eğitimini 1999 yılında Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ve İlköğretim Matematik Öğretmenliği Anabilim Dallarında çift lisans yaparak tamamladı. Yüksek Lisans derecesini İlköğretim Matematik Eğitimi alanında Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünden 2002 yılında almıştır. Yine Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’ndan, Doktora derecesini ise 2018 yılında almıştır. Milli Eğitim Bakanlığında 20 yıl ilköğretim matematik öğretmeni olarak görev yapmıştır. Bu görevin son 10 yılı Kahramanmaraş Bilim ve Sanat Merkezinde matematik öğretmeni ve proje danışmanı olarak geçmiştir. 2019 yılından itibaren Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Matematik öğretimi, kesir modelleme türleri, kesrin alt anlamları, üstün yeteneklilerin eğitimi ve öğretmen yetiştirme üzerine makale çalışmalarının yanı sıra özgün ulusal ve uluslararası birçok makale ve kitap bölümü çalışmaları bulunmaktadır. Önerilen proje kapsamında Etkinliklerle Basamak Değeri Öğretimine yönelik öğretmen adaylarına eğitim verecektir.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

08.09.2022 4. Gün

Etkinliklerle basamak değeri öğretimi

Basamak değerinin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, basamak değeri öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.