speaker-photo

Dr. Kübra POLAT

Eğitmen, Sivas Cumhuriyet Üni.

Lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ortaöğretim Matematik Öğretmenliği programında, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi ve doktorasını Atatürk Üniversitesi Matematik Eğitimi anabilim dalında tamamlamıştır. POLAT şu an Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda Dr. Öğr. Üyesi olarak görev yapmaktadır. Polat lisans düzeyinde “öğrenme güçlüğü” ve lisansüstü düzeyde ise “matematik öğrenme güçlüğü” derslerini vermektedir. Polat’ın diskalkuli ile ilgili kitap bölümleri ve çeşitli bilimsel çalışmaları bulunmaktadır. Önerilen proje kapsamında Polat kitap bölümünün de bulunduğu “Müdahaleye Yanıt Yöntemi ve Uygulaması” etkinliğinin hazırlanmasına ve proje eğitimlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

06.09.2022 2. Gün

Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Müdahaleye Yanıt Yöntemi ve Uygulaması

Diskalkuli tanılama yöntemlerinden müdahaleye yanıt yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ele alınacaktır.