speaker-photo

Dr. Burcu DURMAZ

Eğitmen, Süleyman Demirel Üni.

Lisans eğitimini Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin ilköğretim matematik öğretmenliği programında, yüksek lisansını Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nin Fen Bilimleri Enstitüsünün ilköğretim matematik öğretmenliği programında, doktorasını ise Uludağ Üniversitesi’nin Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nün ilköğretim matematik eğitimi programında tamamlamıştır. Halen Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Diskalkuli tanılama yöntemleri, diskalkulik bireylerin özellikleri ile diskalkulik bireylerin matematik eğitimi konularında çalışmaları bulunmaktadır. Önerilen proje kapsamında diskalkuli tanılama sürecinde kullanılan en eski ve en yaygın yöntemlerden biri olan tutarsızlık modeline yönelik etkinlikler konusunda katkı sağlayacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

06.09.2022 2. Gün

Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Tutarsızlık Modeli ve Uygulanması

Diskalkuli tanılama yöntemlerinden tutarsızlık modelinin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ele alınacaktır.