speaker-photo

Doç. Dr. Zekeriya ÇAM

Proje Uzmanı, Muş Alparslan Üni.

Lisans eğitimini İnönü Üniversitesi’nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında, yüksek lisansını Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Bilimleri Anabilim Dalında ve doktora eğitimini ise Ankara Üniversitesi Eğitim Psikolojisi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 2010 yılında atandığı Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalında Doçent olarak görev yapmaktadır. Diskalkulinin bilişsel boyutu, diskalkuliye sahip çocukların yaşadıkları psikososyal sorunlar ve diskalkuliye sahip çocuklarda matematik kaygısı konularında çalışmaları bulunmakta ve bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Önerilen proje kapsamında diskalkuliye sahip çocuklarda çalışma belleğinin rolü ve çalışma belleği eğitiminde kullanılabilecek örnek etkinlikler konusunda katkı sağlayacaktır. Ayrıca mevcut proje kapsamında projenin yazılmasından etkinliklerin hazırlanmasına, projenin yürütülmesinden ölçme-değerlendirme faaliyetlerine, projede toplanan verilerin analiz edilmesinden yayına dönüştürülmesi gibi birçok alanda katkı sağlayacaktır.

14:00-14:40

05.09.2022 1.Gün

Çalışma gruplarının oluşturulması

Gerçekleştirilecek etkinlik ve görevlerde işbirlikli çalışmalar için katılımcılardan 5 kişilik 6 grup oluşturmaları istenecektir.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

07.09.2022 3. Gün

Diskalkuliye sahip çocuklarda çalışma belleği ve çalışma belleğini iyileştirmeye yönelik etkinlikler

Diskalkulik çocuklarda yaygın olarak görülen çalışma belleği yetersizliği durumu açıklanacak ve iyileştirmeye yönelik stratejiler paylaşılacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40

10.09.2022 6. Gün

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40

11.09.2022 7. Gün

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.