speaker-photo

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Yürütücü, Muş Alparslan Üni.

 Doç. Dr. Yılmaz MUTLU Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görev yapmaktadır. Mutlu, doktora tezini diskalkuli üzerine yapmış olup, bu alanda birçok makale ve kitap bölümü yazmış olup konu ile ilgili üç kitabın yazımında da editörlük yapmıştır. Diskalkulik çocuklara matematik öğretimi için çoklu duyusal öğretimi destekleyen birçok materyal (DokunSay sayı seti, DokunSay aritmetik seti, DokunSay Saat Öğretim Materyali vb.) tasarlamıştır. Mutlu’nun bu konu ile ilgili patentli materyal tasarımları olup bu materyallerle uygulamalı eğitimler vermektedir. Ayrıca Mutlu, birçok proje eğitimi almakla beraber TÜBİTAK-ARDEB veTÜBİTAK-BİDEB kapsamında yer alan birçok projenin değerlendirilmesinde panelist, dış danışman ve proje gözlemcisi olarak görev almıştır. Önerilen proje kapsamında projenin yazılmasından etkinliklerin hazırlanmasına, projenin yürütülmesinden ölçme-değerlendirme faaliyetlerine, projede toplanan verilerin analiz edilmesinden yayına dönüştürülmesi gibi birçok alanda katkı sağlayacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

05.09.2022 1.Gün

Açılış

Proje Açılış Konuşması Projenin tanıtımı ve etkinlik programının paylaşılması

15:00-15:40 / 16:00-16:40

05.09.2022 1.Gün

Diskalkuli ve diskalkuliye sahip çocuklar

Diskalkulinin tanımı, türleri, diskalkulinin düşük başarıdan farkı, yaygınlığı, özellikleri ele alınacaktır.

17:00-17:40

05.09.2022 1.Gün

Diskalkulinin Zihin haritası

Katılımcılardan zihin haritaları kullanarak diskalkuliye dair bir zihin haritası oluşturmaları istenecektir.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

06.09.2022 2. Gün

Diskalkulinin Nedenleri ve eş zamanlı görülen yetersizlik durumları

Diskalkulinin nedenleri ve diskalkulinin farklı yetersizlik durumları ile ilişkisi açıklanacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

10.09.2022 6. Gün

Örnek uygulamalarla diskalkuliye sahip çocuklara bilgisayar destekli müdahale

Calcularis, MentalUP uygulamaları
GeoGebra uygulamaları ve Özel Animasyonlu PowerPoint Sunuları

09:00-09:40 / 10:00-10:40

12.09.2022 8. Gün

Belirlenen bir konu bağlamında grupların ders planları hazırlaması

Diskalkulik çocuklara yönelik bir ders planı hazırlanması amaçlanmaktadır.

17:00-17:40

12.09.2022 8. Gün

Katılım Belgelerinin Dağıtımı ve Kapanış

Proje kapanış konuşması
Katılım belgelerinin dağıtılması