speaker-photo

Doç. Dr. Mihriban Hacısalihoğlu

Eğitimen, Giresun Üni.

Karadeniz, Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde Matematik Anabilim Dalında, Yüksek lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Matematik programında, doktora eğitimini ise Karadeniz Teknik Üniversitesi Matematik Eğitimi Anabilim Dalında tamamlamıştır. 1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Giresun Eğitim Fakültesine öğretim görevlisi olarak atandı. 2012 yılında Giresun Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Eğitimi Ana Bilim Dalına yardımcı doçent olarak atandı. Hacısalihoğlu Karadeniz, 2018 yılına kadar aynı birimde doktor öğretim üyesi, 2019 yılında ise doçent olarak görevine devam etmektedir. Hacısalihoğlu Karadeniz’in, birçok ulusal, uluslararası dergilerde makalesi ve kitap bölümleri bulunmaktadır. Matematik eğitiminde öğretmen yetiştirme, okul öncesinde matematik eğitimi, oyunla matematik öğretimi, kâğıt katlama yöntemi ile (Origami) matematik öğretimi, özel eğitim, kaynaştırma eğitiminde matematik uygulamaları, diskalkuli gibi konularda çalışmaları bulunmakta ve bu konularda çalışmalarını sürdürmektedir. Önerilen proje kapsamında “Etkinliklerle Doğal Sayılarla Bölme İşleminin öğretimi” eğitimi ile projeye katkı sağlayacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

10.09.2022 6. Gün

Etkinliklerle Bölme İşlemi Öğretimi

Bölme işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, bölme işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.