speaker-photo

Doç. Dr. Levent AKGÜN

Proje Uzmanı, Atatürk Üni.

Lisans eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde, yüksek lisansını Atatürk Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı’nda ve doktora eğitimini ise Atatürk Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Halen Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalı’nda doçent olarak görev yapmaktadır. Diskalkulinin bilişsel boyutu, diskalkuliye sahip çocukların yaşadıkları matematik öğrenme güçlükleri ve diskalkulik çocuklarda problem çözme üzerine çalışmalarını sürdürmektedir. Önerilen proje kapsamında diskalkulik çocuklarda problem çözme eğitiminde kullanılabilecek örnek etkinlikler konusunda katkı sağlayacaktır. Ayrıca mevcut proje kapsamında projenin yazılmasından etkinliklerin hazırlanmasına, projenin yürütülmesinden ölçme-değerlendirme faaliyetlerine, projede toplanan verilerin analiz edilmesinden yayına dönüştürülmesi gibi birçok alanda katkı sağlayacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40

06.09.2022 2. Gün

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40

08.09.2022 4. Gün

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40

09.09.2022 5. Gün

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

10.09.2022 6. Gün

Etkinliklerle Problem Çözme Stratejileri

Problem çözmede diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, problem çözme stratejilerine dair etkinlikler paylaşılacaktır.