speaker-photo

Çiğdem DEMİRTAŞ

Rehber

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi ABD son sınıf öğrencisidir. Tüm etkinlikler süresince katılım sağlayacaktır.

15:00-15:40 / 16:00-16:40

05.09.2022 1.Gün

Diskalkuli ve diskalkuliye sahip çocuklar

Diskalkulinin tanımı, türleri, diskalkulinin düşük başarıdan farkı, yaygınlığı, özellikleri ele alınacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

06.09.2022 2. Gün

Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Müdahaleye Yanıt Yöntemi ve Uygulaması

Diskalkuli tanılama yöntemlerinden müdahaleye yanıt yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ele alınacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

07.09.2022 3. Gün

Diskalkuliye sahip çocuklarda çalışma belleği ve çalışma belleğini iyileştirmeye yönelik etkinlikler

Diskalkulik çocuklarda yaygın olarak görülen çalışma belleği yetersizliği durumu açıklanacak ve iyileştirmeye yönelik stratejiler paylaşılacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40

07.09.2022 3. Gün

Sayı hissi ve bileşenleri

Diskalkulik çocuklar sayı hissi yetersizliğine sahiptirler. Bu etkinlikle sayı hissi ve bileşenleri detaylı olarak açıklanacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40

09.09.2022 5. Gün

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

10.09.2022 6. Gün

Etkinliklerle Problem Çözme Stratejileri

Problem çözmede diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, problem çözme stratejilerine dair etkinlikler paylaşılacaktır.

17:00-17:40

12.09.2022 8. Gün

Katılım Belgelerinin Dağıtımı ve Kapanış

Proje kapanış konuşması
Katılım belgelerinin dağıtılması