Hedef Kitle

Çalışma Grubunun Belirlenmesi

Projenin çalışma grubunu Türkiye’nin farklı üniversitelerinde öğrenim gören gönüllü sınıf öğretmeni adayları oluşturacaktır. Katılımcıları belirlemede elektronik olarak bir başvuru formu oluşturulacak ve oluşturulan başvuru formu projenin aktifleştirilecek olan web adresi ve sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanacaktır (proje için www.hercocukmatematikogrenebilir.com site ismi satın alınmıştır ayrıca YouTube, Facebook ve Instagram’da hercocukmatematikogrenebilir ismiyle hesaplar açılmıştır). Örnek başvuru formu ekte sunulmuştur. Projede yer alacak olan 30 öğretmen adayı, elektronik başvuru formunu dolduran öğretmen adayları arasından belirlenecektir. Katılımcıların başvuruları değerlendirilirken aşağıdaki kriterler dikkate alınacaktır. Öğretmen adaylarının;

3. sınıfı bitirmiş olup 4. sınıfa başlıyor olmasına,
Cinsiyet açısından sayıca eşit olmasına,
Olabildiğince farklı bölgelerden olmasına,
Farklı üniversitelerden olmasına,
Daha önce proje konusuna benzer bir konuda projelere katılmamış olmasına dikkat edilecektir.

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile öğretmen adaylarının diskalkulinin anlamı, diskalkulinin nedenleri, diskalkuliye sahip çocukların bilişsel ve duyuşsal özellikleri, diskalkuliye sahip öğrencilerin tanılanması ve diskalkuliye müdahale yöntem ve stratejileri olmak üzere toplamda beş bilgi alanında bilgi ve deneyimlerinin ve diskalkuliye dair araştırma motivasyonlarının arttırılması hedeflenmektedir.