EĞİTİM TAKVİMİ

09:00-09:40 / 10:00-10:40
Açılış

Açılış

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Proje Açılış Konuşması Projenin tanıtımı ve etkinlik programının paylaşılması

11:00-11:40
Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi’nin katılımcılar tarafından doldurulması (Ön-test Uygulaması)

Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi’nin katılımcılar tarafından doldurulması (Ön-test Uygulaması)

Dr. Ali Fuad YASUL

Katılımcılara Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi uygulanarak diskalkuliye ilişkin bilgi düzeylerini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

12:00-12:40
Müzikli İsim Balonları ile tanışma

Müzikli İsim Balonları ile tanışma

Dr. Emir Feridun

Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.

14:00-14:40
Çalışma gruplarının oluşturulması

Çalışma gruplarının oluşturulması

Doç. Dr. Zekeriya ÇAM

Gerçekleştirilecek etkinlik ve görevlerde işbirlikli çalışmalar için katılımcılardan 5 kişilik 6 grup oluşturmaları istenecektir.

15:00-15:40 / 16:00-16:40
Diskalkuli ve diskalkuliye sahip çocuklar

Diskalkuli ve diskalkuliye sahip çocuklar

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Diskalkulinin tanımı, türleri, diskalkulinin düşük başarıdan farkı, yaygınlığı, özellikleri ele alınacaktır.

17:00-17:40
Diskalkulinin Zihin haritası

Diskalkulinin Zihin haritası

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Katılımcılardan zihin haritaları kullanarak diskalkuliye dair bir zihin haritası oluşturmaları istenecektir.

09:00-09:40 / 10:00-10:40
Diskalkulinin Nedenleri ve eş zamanlı görülen yetersizlik durumları

Diskalkulinin Nedenleri ve eş zamanlı görülen yetersizlik durumları

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Diskalkulinin nedenleri ve diskalkulinin farklı yetersizlik durumları ile ilişkisi açıklanacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40
Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Tutarsızlık Modeli ve Uygulanması

Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Tutarsızlık Modeli ve Uygulanması

Dr. Burcu DURMAZ

Diskalkuli tanılama yöntemlerinden tutarsızlık modelinin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ele alınacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40
Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Müdahaleye Yanıt Yöntemi ve Uygulaması

Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Müdahaleye Yanıt Yöntemi ve Uygulaması

Dr. Kübra POLAT

Diskalkuli tanılama yöntemlerinden müdahaleye yanıt yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ele alınacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40
Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Doç. Dr. Levent AKGÜN

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40
Diskalkuliye sahip çocuklarda çalışma belleği ve çalışma belleğini iyileştirmeye yönelik etkinlikler

Diskalkuliye sahip çocuklarda çalışma belleği ve çalışma belleğini iyileştirmeye yönelik etkinlikler

Doç. Dr. Zekeriya ÇAM

Diskalkulik çocuklarda yaygın olarak görülen çalışma belleği yetersizliği durumu açıklanacak ve iyileştirmeye yönelik stratejiler paylaşılacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40
Diskalkuliye sahip çocuklarda kaygı ve giderilmesine yönelik stratejiler

Diskalkuliye sahip çocuklarda kaygı ve giderilmesine yönelik stratejiler

Dr. Ali Fuad YASUL

Diskalkulik çocuklar yüksek matematik kaygısına sahiptirler. Etkinlikte bu durum ele alınacak ve kaygının giderilmesine yönelik stratejiler anlatılacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40
Sayı hissi ve bileşenleri

Sayı hissi ve bileşenleri

Prof. Dr. Sinan OLKUN

Diskalkulik çocuklar sayı hissi yetersizliğine sahiptirler. Bu etkinlikle sayı hissi ve bileşenleri detaylı olarak açıklanacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40
Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Dr. Emir Feridun

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40
Sayı hissinin etkinlikler ve oyunlarla geliştirilmesi

Sayı hissinin etkinlikler ve oyunlarla geliştirilmesi

Prof. Dr. Sinan OLKUN

Sahibingo, Tremino gibi oyunların kullanımı ile sayı hissinin geliştirilmesine yönelik oyun ve etkinlik örneklerine yer verilecektir.

11:00-11:40 / 12:00-12:40
Etkinliklerle sayma öğretimi

Etkinliklerle sayma öğretimi

Dr. Ebru KORKMAZ

Sayı saymada diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, sayı ve sayma öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40
Etkinliklerle basamak değeri öğretimi

Etkinliklerle basamak değeri öğretimi

Dr. Adem DOĞAN

Basamak değerinin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, basamak değeri öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40
Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Doç. Dr. Levent AKGÜN

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40
Etkinliklerle toplama işlemi öğretimi

Etkinliklerle toplama işlemi öğretimi

Öğr. Gör. İhsan SÖYLEMEZ

Toplama işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, toplama işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40
Etkinliklerle çıkarma işlemi öğretimi

Etkinliklerle çıkarma işlemi öğretimi

Öğr. Gör. Yavuz Erdem AKKUŞÇİ

Çıkarma işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, çıkarma işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40
Etkinliklerle Çarpma İşlemi Öğretimi

Etkinliklerle Çarpma İşlemi Öğretimi

Dr. Fatma CUMHUR

Çarpma işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, çarpma işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40
Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Doç. Dr. Levent AKGÜN

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40
Etkinliklerle Bölme İşlemi Öğretimi

Etkinliklerle Bölme İşlemi Öğretimi

Doç. Dr. Mihriban Hacısalihoğlu

Bölme işleminin öğrenilmesinde diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, bölme işleminin öğretimine yönelik etkinlikler paylaşılacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40
Etkinliklerle Problem Çözme Stratejileri

Etkinliklerle Problem Çözme Stratejileri

Doç. Dr. Levent AKGÜN

Problem çözmede diskalkulik çocukların yaşadıkları zorluklara değinilerek, problem çözme stratejilerine dair etkinlikler paylaşılacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40
Örnek uygulamalarla diskalkuliye sahip çocuklara bilgisayar destekli müdahale

Örnek uygulamalarla diskalkuliye sahip çocuklara bilgisayar destekli müdahale

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Calcularis, MentalUP uygulamaları
GeoGebra uygulamaları ve Özel Animasyonlu PowerPoint Sunuları

16:00-16:40 / 17:00-17:40
Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Doç. Dr. Zekeriya ÇAM

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40
Örnek uygulamalarla performans değerlendirmede araçlar ve temel ilkeler

Örnek uygulamalarla performans değerlendirmede araçlar ve temel ilkeler

Dr. Fuat ELKONCA

Diskalkulik çocukların nasıl değerlendirileceği örnek etkinlikler üzerinden anlatılacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40
Ebeveyn katılımı ve önemi

Ebeveyn katılımı ve önemi

Dr. Emir Feridun

Diskalkulik çocuklara matematik öğretiminde ebeveyn katılımının önemi üzerinde durulacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40
Bireysel eğitim programı, bireysel öğretim programı ve ders planı hazırlama

Bireysel eğitim programı, bireysel öğretim programı ve ders planı hazırlama

Dr. Ahmet AYKAN

Diskalkulik çocuklara yönelik BEP ve BÖP’ün nasıl hazırlanacağı örnekleriyle anlatılacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40
Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Doç. Dr. Zekeriya ÇAM

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40
 Belirlenen bir konu bağlamında grupların ders planları hazırlaması

Belirlenen bir konu bağlamında grupların ders planları hazırlaması

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Diskalkulik çocuklara yönelik bir ders planı hazırlanması amaçlanmaktadır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40

Ders planlarına uygun ders anlatımının yapılması ve dönütlerin sağlanması

Grubu temsilen bir öğretmen adayının ders planına uygun bir ders anlatımı yapması ve proje ekibi ile öğretmen adaylarının “Diskalkuli Ders Gözlem Formu”nu doldurarak dönüt sunması

14:00-14:40 / 15:00-15:40

Sunumların bitiminde ders planlarının yeniden düzenlenmesi ve düzenlenen planların paylaşılması

Dönütler doğrultusunda şekillendirilen ders planlarının yeniden sunulması.

16:00-16:40
Katılımcılara Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi’nin uygulanması (Son-test Uygulaması)

Katılımcılara Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi’nin uygulanması (Son-test Uygulaması)

Dr. Ali Fuad YASUL

Katılımcılara Diskalkui Bilgi Düzeyi Testi uygulanarak etkinliklerden elde ettikleri faydaları ortaya koymak amaçlanmaktadır.

17:00-17:40
Katılım Belgelerinin Dağıtımı ve Kapanış

Katılım Belgelerinin Dağıtımı ve Kapanış

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Proje kapanış konuşması
Katılım belgelerinin dağıtılması