Sınıf öğretmeni adayları için

Diskalkuli farkındanlığı ve diskalkulik öğrencilerin matematik becerilerini geliştirme eğitim programı...

Eğitim Tarihi

05-12 Eylül 2022

Başvuru Tarihleri

25 Temmuz - 15 Ağustos 2022

Asıl ve Yedek Listenin İlanı

22 Ağustos 2022

Eğitim Yeri

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi

PROJE Her Çocuk Matematik Öğrenebilir!

Projede gerçekleştirilecek etkinlikler ile sınıf öğretmen adayları diskalkulinin ne olduğunu, diskalkuliye sahip çocukların normal gelişim gösteren akranlarına göre temel farklılıklarını, diskalkuliye sahip çocukları belirleme, değerlendirme ve eğitsel müdahale programı geliştirme becerileri kazanacak ve uygulayabilecektir.

Uzman Eğitimciler

Eğitmenler diskalkuli konusunda bilgi ve birikime sahip Türkiye’nin farklı üniversitelerinde görev yapan akademisyenlerden oluşmaktadır.

1

İmkan ve Kaynaklar

Eğitim sürecinde konaklama, beslenme ve eğitsel materyaller proje sponsorları tarafından karşılanacaktır.

3

Bilimsel Yöntemler

Nitelikli akademik çalışmalar eğitim içeriğinin kaynağını oluşturmakta olup eğitim süreci eğitsel materyallerle zenginleştirilmiştir.

2

Sınırlı Kontenjan

Türkiye’de farklı üniversitelerde okuyan yalnızca 30 sınıf öğretmen adayı programımız için katılımcı olarak belirlenecektir.

4

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Yürütücü, Muş Alparslan Üni.

Doç. Dr. Zekeriya ÇAM

Proje Uzmanı, Muş Alparslan Üni.

Dr. Ali Fuad YASUL

Proje Uzmanı, Muş Alparslan Üni.

Dr. Emir Feridun

Proje Uzmanı, Muş Alparslan Üni.

Doç. Dr. Levent AKGÜN

Proje Uzmanı, Atatürk Üni.

8 GÜN EĞİTİM Eğitim & Çalışma Takvimi

Proje kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler ile öğretmen adaylarının diskalkulinin anlamı, diskalkulinin nedenleri, diskalkuliye sahip çocukların bilişsel ve duyuşsal özellikleri, diskalkuliye sahip öğrencilerin tanılanması ve diskalkuliye müdahale yöntem ve stratejileri olmak üzere toplamda beş bilgi alanında bilgi ve deneyimlerinin ve diskalkuliye dair araştırma motivasyonlarının arttırılması hedeflenmektedir.

09:00-09:40 / 10:00-10:40

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Açılış

Proje Açılış Konuşması Projenin tanıtımı ve etkinlik programının paylaşılması

11:00-11:40

Dr. Ali Fuad YASUL

Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi’nin katılımcılar tarafından doldurulması (Ön-test Uygulaması)

Katılımcılara Diskalkuli Bilgi Düzeyi Testi uygulanarak diskalkuliye ilişkin bilgi düzeylerini ortaya koymak amaçlanmaktadır.

12:00-12:40

Dr. Emir Feridun

Müzikli İsim Balonları ile tanışma

Katılımcıların birbirlerinin isimlerini öğrenmesini ve iletişim kurmalarını sağlamak.

14:00-14:40

Doç. Dr. Zekeriya ÇAM

Çalışma gruplarının oluşturulması

Gerçekleştirilecek etkinlik ve görevlerde işbirlikli çalışmalar için katılımcılardan 5 kişilik 6 grup oluşturmaları istenecektir.

15:00-15:40 / 16:00-16:40

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Diskalkuli ve diskalkuliye sahip çocuklar

Diskalkulinin tanımı, türleri, diskalkulinin düşük başarıdan farkı, yaygınlığı, özellikleri ele alınacaktır.

17:00-17:40

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Diskalkulinin Zihin haritası

Katılımcılardan zihin haritaları kullanarak diskalkuliye dair bir zihin haritası oluşturmaları istenecektir.

09:00-09:40 / 10:00-10:40
 Diskalkulinin Nedenleri ve eş zamanlı görülen yetersizlik durumları

Doç. Dr. Yılmaz Mutlu

Diskalkulinin Nedenleri ve eş zamanlı görülen yetersizlik durumları

Diskalkulinin nedenleri ve diskalkulinin farklı yetersizlik durumları ile ilişkisi açıklanacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40
 Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Tutarsızlık Modeli ve Uygulanması

Dr. Burcu DURMAZ

Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Tutarsızlık Modeli ve Uygulanması

Diskalkuli tanılama yöntemlerinden tutarsızlık modelinin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ele alınacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40
 Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Müdahaleye Yanıt Yöntemi ve Uygulaması

Dr. Kübra POLAT

Diskalkuliye Sahip Çocukların Tanılanması- Müdahaleye Yanıt Yöntemi ve Uygulaması

Diskalkuli tanılama yöntemlerinden müdahaleye yanıt yönteminin ne olduğu ve nasıl uygulandığı ele alınacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40
 Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Doç. Dr. Levent AKGÜN

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.

09:00-09:40 / 10:00-10:40
 Diskalkuliye sahip çocuklarda çalışma belleği ve çalışma belleğini iyileştirmeye yönelik etkinlikler

Doç. Dr. Zekeriya ÇAM

Diskalkuliye sahip çocuklarda çalışma belleği ve çalışma belleğini iyileştirmeye yönelik etkinlikler

Diskalkulik çocuklarda yaygın olarak görülen çalışma belleği yetersizliği durumu açıklanacak ve iyileştirmeye yönelik stratejiler paylaşılacaktır.

11:00-11:40 / 12:00-12:40
 Diskalkuliye sahip çocuklarda kaygı ve giderilmesine yönelik stratejiler

Dr. Ali Fuad YASUL

Diskalkuliye sahip çocuklarda kaygı ve giderilmesine yönelik stratejiler

Diskalkulik çocuklar yüksek matematik kaygısına sahiptirler. Etkinlikte bu durum ele alınacak ve kaygının giderilmesine yönelik stratejiler anlatılacaktır.

14:00-14:40 / 15:00-15:40
 Sayı hissi ve bileşenleri

Prof. Dr. Sinan OLKUN

Sayı hissi ve bileşenleri

Diskalkulik çocuklar sayı hissi yetersizliğine sahiptirler. Bu etkinlikle sayı hissi ve bileşenleri detaylı olarak açıklanacaktır.

16:00-16:40 / 17:00-17:40
 Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Dr. Emir Feridun

Bugün ne/ler öğrendik? Biz nasıl uygularız?

Gün boyu gerçekleştirilen etkinlikler özetlenecek, uygulamaya yönelik görüşler raporlanacaktır.